ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – 22.03.2020r.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – 22.03.2020r.

           Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach tego dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, w tym roku brzmi: „Zmiana klimatu”.

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. WODA TO ŻYCIE.

Zadanie na dziś:  Policz, ile wody zużywasz w ciągu dnia?