Śmierć naszej Koleżanki, emerytowanej nauczycielki Heleny Rudnickiej

Śmierć naszej Koleżanki, emerytowanej nauczycielki Heleny Rudnickiej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, emerytowanej nauczycielki Heleny Rudnickiej. Zmarła 27 kwietnia 2020r. Helena była wieloletnią nauczycielką dzieci niesłyszących w sławieńskim Ośrodku. W SOSW pracowała w latach 1975 - 2004. Swoim uczniom poświęcała każdą wolną chwilę, co owocowało licznymi sukcesami podopiecznych w olimpiadach i konkursach. Za swoją pracę dydaktyczną była wielokrotnie doceniana i nagradzana.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 29.04.2020r. przy grobie na cmentarzu w Sławnie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają pracownicy i wychowankowie SOSW.