Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci – 30.04.2020r

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci – 30.04.2020r

Po raz pierwszy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zorganizowany został w USA w 1998 roku przez amerykańską organizację EPOCH (End PhysicalPunishment of Children). W Polsce obchodzony jest od 2003 roku.Celem inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z praktyki wychowawczej, jaką jest przemoc i kara fizyczna to jeden z podstawowych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

W tym dniu przypominamy 10 powodów, by nie bić dziecka:

1. Bicie dzieci może doprowadzać do fizycznych urazów, takich jak zasinienia, obrzęki, krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów i złamania kości.
2. Bicie dziecka niszczy jego ufność i burzy poczucie własnej wartości.
3. Bicie dzieci powoduje przekazywanie postawy akceptacji przemocy z pokolenia na pokolenie. Dzieci, które są często bite, uczą się stosowania przemocy.
4. Bicie dzieci uczy je, że „silniejszy ma zawsze rację”.
5. Bijąc dziecko za złe zachowanie, opiekun traci ważną szansę nauczenia go właściwego sposobu postępowania.
6. Strach nie jest skuteczną metodą uczenia dzieci pożądanych zachowań. Bite dzieci zwykle zachowują się dobrze tylko wtedy, kiedy stosujący przemoc dorosły znajduje się w pobliżu.
7. Wspomnienia z dzieciństwa osób, które jako dzieci były często bite, są zwykle pełne gniewu i urazy.
8. Bicie dziecka jest wyrazem bezsilności, złości i frustracji rodzica, nie zaś edukacją dziecka.
9. Dzieci są często bite za zachowania, które nie są „złe” czy „niewłaściwe”, ale wynikają z ich naturalnej potrzeby badania świata, a także z potrzeb związanych z odżywianiem, snem, ruchem czy chęcią zwrócenia na siebie uwagi.
10. Dzieci najłatwiej uczą się pożądanych zachowań, kiedy dorośli wyjaśniają im, jak powinny postępować, rozmawiają z nimi oraz własnym zachowaniem dają im przykład odpowiedzialności, troski i samodyscypliny.