1 MAJA ŚWIĘTO PRACY – 01.05.2020r.

1 MAJA ŚWIĘTO PRACY – 01.05.2020r.

Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago. W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. Z okazji tego święta w wielu miastach w Polsce odbywają się marsze, pochody oraz uroczystości związane ze Świętem 1 Maja.

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie SOSW z okazji Święta Pracy przyjmijcie życzenia poszanowania Waszej pracy i nauki.