ŚWIĘTO PATRONA – 31 MAJA

ŚWIĘTO PATRONA – 31 MAJA

ŚWIĘTO PATRONA – 31 MAJA

Każdego roku 31 maja nasz Ośrodek obchodzi Święto Patrona. Patronką naszej placówki jest Maria Grzegorzewska. Profesor Maria Grzegorzewska była pedagogiem o złotym sercu, kreatorką pedagogiki specjalnej w Polsce. Napisała wiele mądrych książek. Słowa zawarte w tych pracach brzmią do dziś:

„Życzliwość wywołuje życzliwość, przyjaźń rodzi przyjaźń”,
„Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia”,
„Nie ma kaleki, jest człowiek”.

 Maria Grzegorzewska jest patronem kilkudziesięciu placówek edukacyjnych, głównie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Polsce. Jej imię nosi jedna z ulic na Ursynowie w Warszawie. Jej imię nosi także Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, której Maria Grzegorzewska była założycielką. W naszym Ośrodku  wydarzeniem wielkiej wagi był dzień 31 maja 1980 roku, w którym nastąpiło  nadanie imienia Marii Grzegorzewskiej i wręczenie sztandaru.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maria_Grzegorzewska_-gr%C3%B3b.jpg#/media/Plik:Maria_Grzegorzewska-_grób.jpg