KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – aktualizacja 04.06.2020r.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – aktualizacja 04.06.2020r.
 • 04.06.2020r. KONSULTACJE – wytyczne dla uczniów:

Uczniu,
 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

(Wytyczne GIS, MZ i MEN)

 • 01.06.2020r. Minister edukacji, Dariusz Piontkowski, podczas konferencji prasowej zapowiedział przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 19.05.2020r. MEN ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, patrz: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
 • 15.05.2020r. MEN podał wytyczne: w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, patrz: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
 • 13.05.2020r. Ogłoszono: „od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.”
 • 24.04.2020r. Ogłoszono, że nauka zdalna została przedłużona do 24 maja 2020r. Ponadto podano harmonogram egzaminów :                                                                                                                                                                Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.                                                                                                                                Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.
 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. https://www.nowaera.pl/naukazdalna
 8. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 9. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 10. Serwis Ninateka
 11. Serwis Muzykoteka Szkolna
 12. Biblioteka Cyfrowa Polona
 13. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 14. Serwis Telewizji Polskiej
 15. Serwis Polskie Radio Dzieciom
 16. https://eduzabawy.com/karty_pracy/
 17. https://eduzabawy.com/generatory/
 18. https://www.urania.edu.pl/
 19. Lulek
 20. Ciuffcia
 21. Buliba: http://www.buliba.pl
 22. Kiko: https://www.krainakiko.pl/gry-edukacyjne-dla-dzieci/
 23. Buliba (gry edukacyjne): http://www.buliba.pl
 24. http://dladzieci.pl/?ticaid=6141d9
 25. http://www.dziecionline.pl
 26. http://www.dla-dzieci.com.pl
 27. Domowy Przedszkolak: http://www.domowyprzedszkolak.pl/
 28. różne strony dla dzieci: http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.ph

W ramach zdalnego nauczania młodszym uczniom i przedszkolakom polecamy:
https://tuptuptup.org.pl/bajki-edukacyjne/?gclid=EAIaIQobChMI14arkPSm6AIVh8qyCh3jnQ3FEAAYASAAEgJuB_D_BwE
https://bajki-zasypianki.pl/sluchowiska-dla-dzieci/
https://bajki-grajki.pl/

Trochę starszym polecamy grę edukacyjną „Gdy kamienie były żywe”  Skąd się biorą bursztyny? Jak powstają jaskinie? Do czego kiedyś służyły krzemienie? http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=36&id=121                           

A w wolnej chwili poćwicz na matzoo.pl i pisupisu.pl.