WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE  INFORMACJE

16-18.06.2020r. Egzamin ósmoklasisty.

15 -18.06.2020r. Zwrot do biblioteki podręczników i książek (wg harmonogramu):

kl. IV, V, VI SP – 15 czerwca w godz. 8.00 – 12.00
kl. VII i VIII SP – 17 czerwca w godz. 8.00 – 12.00
kl. I-III SP – 18 czerwca w godz. 8.00 – 12.00

17.06.2020r. Wystawianie ocen rocznych i końcowych ze wszystkich przedmiotów oraz z zachowania.

22.06.2020r. Rada Pedagogiczna- Klasyfikacja roczna i końcowa.

23.06.2020r. Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikację zawodową.

26.06.2020r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

29.06.2020r. Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikację zawodową TG.07.

30.06.2020r. Rada Pedagogiczna – Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020.

03.07.2020r. Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikację zawodową TG.O4