CHALLENGE

CHALLENGE

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie dziękuje za nominację Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie.

Przyjmujemy wyzwanie!

Do challenge’u nominujemy: Warsztaty Terapii Zajęciowej Terapeutica w Sławnie, Warsztaty Terapii Zajęciowej Akson w Sławnie, Szkołę Podstawową nr 1 w Sławnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie,  Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Nominowani muszą wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów, nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nie wykonają zadania, wpłacają (minimum) po 10 zł, jeśli wykonają – po 5 zł na konto Kajtusia z  poniższego linku: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengekajtek 

Czas  na wykonanie zadania to 48 godzin 🙂

Źródło grafiki: https://gogeomatics.ca/our-industries-challenges/ (dostęp: 24.06.2020, godz. 16:00)