Poznajemy zawód strażaka – 22.10.2020r.

Poznajemy zawód strażaka – 22.10.2020r.

Dnia 22 października w ramach realizacji innowacji pedagogicznej ,,Poznajemy zawody i miejsca pracy” w klasach I-IIISP odbyły się zajęcia dydaktyczne mające na celu:

– zgromadzenie i wzbogacenie wiedzy na temat pracy zawodowej strażaka;

– rozbudzenie ambicji i pracowitości;

– zwrócenie uwagi na bardzo duże zaufanie społeczne tego zawodu.

W czasie zajęć dzieci obejrzały prezentację, oraz krótki film edukacyjny.