Zdrowo jem, więcej wiem! – kl. 1-3SP

Zdrowo jem, więcej wiem! – kl. 1-3SP
Klasy I – III SP przystąpiły do realizacji projektu BOŚ „ Zdrowo jem, więcej wiem!”.
Cały projekt składa się z V etapów. W ramach realizacji I etapu odbyły się zajęcia pt.„ Piramida zdrowia ucznia”.
Miały one na celu:
  1. Zapoznać dzieci z Piramidą Zdrowia – pożądanym modelem zdrowego żywienia.
  2. Nauczyć dzieci: krytycznej oceny własnego sposobu odżywiania i zachowań oraz wyboru właściwych produktów do spożycia.
    Oprócz zajęć teoretycznych odbyły się również zajęcia praktyczne, w czasie, których dzieci spożyły sporą porcję witamin.