MARZEC MIESIĄCEM DBANIA O PRZYRODĘ

MARZEC MIESIĄCEM DBANIA O PRZYRODĘ

W Internacie Grupa I rozpoczęła cykl zajęć poświęcony ochronie środowiska . Na pierwszych zajęciach wychowankowie zapoznali się z prezentacją dotyczącą dbania o przyrodę . Zapoznali się z zasadami „Kodeksu małego ekologa” i wspólnie podjęli decyzję o ty, że chcą podjąć wyzwanie aby każdy z nas mógł przez swoje świadectwo zadbać o naszą ziemię. Na zajęciach wychowankowie posegregowali do odpowiednich pojemników odpady. Jak również zapoznali się jak można zużywać mniej plastiku zastępując go rzeczami do wielokrotnego użytku. Od dziś mali ekolodzy z grupy I dbają o przyrodę. Wychowawcy Justyna Liśkiewicz i Anita Iwat.