Ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza 11. czerwca 2021r. o godzinie 9:00 do auli Ośrodka na spotkanie członków Rady Rodziców, w związku z wytypowaniem dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do udziału w Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Ośrodka.