WIEMY CO JEMY – 09.06.2021r.

WIEMY CO JEMY – 09.06.2021r.

                      W środę, 09.06.2021r, w klasie 2a SPdP odbyła się ciekawa lekcja na temat „Jedzmy zdrowo- piramida zdrowego odżywiania”. Podczas lekcji uczniowie mogli zapoznać się z takimi pojęciami jak: zdrowe odżywianie. Poznać poszczególne grupy produktów spożywczych, zasady zdrowego odżywiania się, zdrowe i niezalecane produkty spożywcze. Głównym celem zajęć było propagowanie wśród młodzieży wiedzy prozdrowotnej, prowadzenie zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wdrażanie do działań profilaktycznych na temat ochrony zdrowia. W zajęciach uczestniczyła p. dyrektor Agnieszka Hryckowian, która wspólnie z całą klasą aktywnie włączyła się w tworzenie klasowej piramidy zdrowia. Dla uczniów była to na pewno ciekawa lekcja dostarczająca wielu cennych informacji na temat właściwego odżywiania się. Uczniowie musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami teoretycznymi i praktycznymi. Jednym z takich zadań była np.; praca samodzielna z teksem. Uczniowie wyszukując informacji w różnych dostępnych źródłach wiedzy mieli za zadanie uzupełnić przygotowane przez nauczyciela karty pracy. Miło było zaobserwować jak młodzież wzorowo podeszła do wykonania zadania. Chętnie, zgodnie i z pełnym zaangażowaniem współdziałali podczas tworzenia dziennego jadłospisu – „Zdrowie na talerzu”. Radości było co niemiara. Na koniec zajęć każdy z uczestników mógł w nagrodę za aktywną pracę na lekcji wybrać z czarodziejskiego kosza ze zdrową żywnością trzy zdrowe produkty spożywcze i je zjeść. Uczestnicy lekcji otrzymali również dekalog z zasadami zdrowego żywienia. Mam nadzieję, że nauka nie „poszła w las” i zmieni raz na zawsze złe nawyki żywieniowe wśród dzieci i młodzieży a dekalog będzie wprowadzony w życie i surowo przestrzegany!