Podsumowanie projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Podsumowanie projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Z wielką radością pragniemy poinformować, że w związku z realizacją poszczególnych modułów ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, w roku szkolnym 2020/2021, nasze przedszkole otrzymało „Certyfikat Wzorowej Placówki”.  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny realizowany był w latach 2019/2020 oraz 2020/2021. 
Przedszkolaki pod opieką Pani Karoliny Korolczuk – Belica i Katarzyny Grzybek – Kania, przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie był Wielkiej Literatury”, którego autorką jest Pani Aneta Konefał, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Patronem projektu jest wydawnictwo MAC S.A.., miesięcznik „Bliżej Przedszkola” oraz Wydawnictwo Dwukropek.

Celem projektu było rozwijanie czytelnictwa, włączenie rodziców w życie przedszkola – zachęcanie do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci oraz współpraca z nauczycielami z całej Polski.

Przedszkolaki z grupy „Odkrywcy” i „Tropiciele” w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyły w następujących modułach:
Modułu nr 1 „Książki z Dzieciństwa”
Moduł nr 2 „Mały Miś w świecie emocji”
Moduł nr 3 „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”
Moduł nr 4 „Zmisiowany EKO – Kalendarz”
Moduł nr 5 „Misiowe Laboratorium Czterech żywiołów”

Projekt  cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudził u dzieci pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat. Aktywna realizacja projektu pozwoliła uzyskać naszemu Ośrodkowi certyfikat „Wzorowej Placówki”.