Dbanie o bezpieczeństwo to Nasz priorytet

 

15 września 2021r. pedagog Ośrodka wspólnie z zaprzyjaźnioną funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Sławnie przypominały zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole:

  • w czasie lekcji:

-nie biegamy

-nie bujamy się na krzesłach

-nie wchodzimy na krzesła ani stoliki

-nie rzucamy żadnymi przedmiotami

-nie opuszczamy miejsca bez pozwolenia nauczyciela

-nie wychodzimy z klasy przed końcem danej lekcji

-wychodzimy z klasy ostrożnie, aby nie uderzyć drzwiami osoby przebywającej na korytarzu

  • w czasie przerwy:

-nie wychodzimy poza teren szkoły

-nie biegamy po korytarzu

-nie stoimy pod drzwiami sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, których otwarcie może być dla nas zagrożeniem

-nie bijemy, nie popchamy ani nie podstawiamy nóg kolegom

-zachowujemy ostrożność na schodach

-stosujemy się do uwag i próśb nauczyciela dyżurującego

  • w czasie zorganizowanych wyjść poza teren szkoły:

-nie oddalamy się od grupy

-zachowujemy szczególną uwagę przy przechodzeniu przez ulicę

-nie zaczepiamy kolegów ani przechodniów na ulicy

-zachowujemy się stosownie w środkach komunikacji

-stosujemy się do wszelkich zaleceń opiekunów

Zarówno w szkole jak i poza jej terenem zachowujemy się tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych osób.

Udanego roku szkolnego 2021/2022!