Zajęcia plastyczno–techniczne w klasach I-IIISP

Zajęcia plastyczno–techniczne            w klasach I-IIISP

Uczniowie klas I–IIb SP oraz IIIa SP w ramach zajęć plastyczno – technicznych wykonali piękne makiety lasu.

Zrobienie tych prac miało na celu nie tylko rozwijanie umiejętności plastycznych, ale również utrwalenie wiadomości przyrodniczych zdobytych w czasie wycieczki do Zielonej Szkoły pod Bocianim Gniazdem w Ugaciu.