Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas I SP – 21.10.2021r.

Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas I SP – 21.10.2021r.

21 października br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas I SP. Samorząd uczniowski wspólnie z opiekunem powitał uczniów klas I oraz zorganizował część artystyczną. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały zdać egzamin. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do egzaminu pierwszoklasisty. Zadaniem uczniów było m.in. ułożyć swoje imię z rozsypanych literek, pokonać tor sprawnościowy, wypić napój mądrości oraz z zakrytymi oczami rozpoznać swoją panią. Po zakończonej części artystycznej wszyscy zebrani potwierdzili, iż dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.
W niezwykle podniosłej atmosferze, uczniowie klas pierwszych ślubowali uczyć się pilnie, szanować wszystkich, którzy pracują w szkole, starać się być dobrą koleżanką, być przyjaciółką zwierząt i roślin, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrekcja Ośrodka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając „ołówkiem”, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Następnie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz mały upominek. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny! Po zakończonej akademii nasi bohaterowie udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszego Ośrodka!