„Pamiętam o tych co odeszli”

„Pamiętam o tych co odeszli”

25 października wychowankowie grupy II i III wybrali się na cmentarz. Dzieci wspólnie z paniami odmówiły modlitwę za zmarłych i zapaliły znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Z dużym zainteresowaniem obserwowały także jak wiele serca wkładają ludzie w troskę o groby swoich najbliższych. To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego i obywatelskiego dla wychowanków. Wracaliśmy do internatu z uczuciem zadowolenia ze spełnienia dobrego uczynku.