WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „CO POWODUJE SMOG?”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „CO POWODUJE SMOG?”

K O N K U R S 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na temat: „Co powoduje smog?”
Prace wykonane dowolną techniką prosimy oddawać do dnia 31.01.2021r. do pań M. Parszczyńskiej (przedszkole), E. Steinke-Filipowskiej (s.102), M. Szemraj-Poborskiej (s. I.24), D. Pikór (s. 208).