Informacja dotycząca nauki zdalnej 26.01.2022r.

Drodzy rodzice i opiekunowie

Informuję, iż uczniowie uczący się w naszym Ośrodku nie przechodzą na naukę zdalną od 27.01.2022r. 

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Ośrodku, według planu lekcji.

Po feriach, tj. 14. lutego 2022, uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w Ośrodku. 

O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco.