Powrót do szkoły 14. lutego 2022

Po feriach, tj. 14. lutego 2022, uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w Ośrodku. Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Ośrodku, według planu lekcji. 

O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco.