Apel w internacie

Apel w internacie

16.02 w internacie zgodnie z tradycją odbył się apel podsumowujący pierwszy semestr.Celem apelu jest podsumowanie pracy w pierwszym semestrze. Dokonała go tradycyjnie pani dyrektor internatu. Na apelu zostali przedstawienie najgrzeczniejsi i najbardziej pracujący wychowankowie.Wymienieni podopieczni otrzymali gratulacje z rąk pani dyrektor i gromkie brawa👏 ze strony kolegów i koleżanek.