Wielkanocne potyczki w internacie

Wielkanocne potyczki w internacie
Tuż przed przerwą świąteczną w internacie odbył się turniej wiosenno-wielkanocny. Wychowankowie podzieleni na trzy drużyny brali udział w konkurencjach sportowych, umysłowych i twórczych. Każdy zespół w zależności od uzyskanej sumy punktów otrzymał słodką nagrodę. Na zakończenie pani dyrektor internatu złożyła wszystkim świąteczne życzenia.Organizatorzy: Anna Jahnz, Lidia Nowak, Agnieszka Maj