Temat dopalaczy zawsze aktualny – spotkanie z przedstawicielką PSS-E.

Temat dopalaczy zawsze aktualny – spotkanie z przedstawicielką PSS-E.

Celem spotkania młodzieży szkolnej z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie była jak zawsze profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku.  Dodatkowo miało ono na celu podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych oraz zwrócenie uwagi uczniów na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

Cykliczne spotkania są organizowane przez pedagog Ośrodka w ramach realizacji założeń Programu Wychowawczo-Profilaktycznego placówki.