PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH PLACÓWEK SPECJALNYCH

PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH PLACÓWEK SPECJALNYCH

ZAPRASZAMY 

18 maja 2022r.,  o godz. 11.00 w Sławieńskim Domu Kultury (ul. Cieszkowskiego 2) odbędzie się

PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH PLACÓWEK SPECJALNYCH.

Przegląd obejmuje wszelkie formy artystyczne: wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, pantomimiczne itp.

Cele:

Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć.

Zachęcanie uczestników do projektowania występu artystycznego i promocji własnych umiejętności scenicznych.

Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny różnych form artystycznych.

Promowanie placówek szkolnictwa specjalnego.

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Sławnie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.

Zasięg i adresaci:

Przegląd ma zasięg regionalny. Do udziału w nim zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe placówek szkolnictwa specjalnego.