„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

 

„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu:
„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”.

To projekt realizowany w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, a dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będący częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt zakładał przyznanie grantu dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, a wysokość grantu została ustalana na podstawie liczby uczniów w szkole.

W związku z otrzymaniem grantu uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie zostali objęci od lutego br. szkolnego 2021/2022 następującymi formami wsparcia:

 

  1. zajęciach warsztatowych – techniki efektywnego ucznia się
  2. zajęciach dydaktyczno – wyrównawcze
  3. zajęcia specjalistyczne:
  4. korekcyjno-kompensacyjne
  5. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  6. logopedyczne

PROJEKT POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE