Rok 2022 Rokiem naszej partonki, Marii Grzegorzewskiej.

Rok 2022 Rokiem naszej partonki, Marii Grzegorzewskiej.

Mottem swojego życia i kolejnych pokoleń pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczyniła słowa „Nie ma kaleki – jest człowiek”.  Kim tak naprawdę była ta niezwykła kobieta? Przyszła na świat w 1887 roku we wsi Wołucza. Chodziła do warszawskiej pensji dla dziewcząt. Później pracowała jako nauczycielka na Litwie, by wreszcie rozpocząć studia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe swoje życie poświęciła nauce i byciu blisko tych, którzy najbardziej potrzebowali jej pomocy – dzieci z niepełnosprawnościami. Maria Grzegorzewska zmarła w 1967 roku w Warszawie. Pozostawiła po sobie prace, które są fundamentem dzisiejszej pedagogiki specjalnej. Była uczoną, która żyła tym, o czym pisała. Sejm podjął decyzję, by 2022 – z okazji 100. rocznicy utworzenia Akademii Pedagogiki Specjalnej – został Rokiem Marii GrzegorzewskiejJesteśmy dumni z faktu, iż nasz Ośrodek nosi jej imię.