WYGRAJMY ZE SMOGIEM – podsumowanie projektu

WYGRAJMY ZE SMOGIEM – podsumowanie projektu

Działania wynikające z projektu edukacyjnego „Wygrajmy ze smogiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej przebiegły zgodnie harmonogramem na rok szkolny 2021-22.
W poszczególnych klasach SOSW zostały zrealizowane zaplanowane tematy.
Ponadto po zrealizowaniu powyższej tematyki 04 stycznia 2021 roku zorganizowano konkurs plastyczny dla wszystkich wychowanków SOSW na temat ” Co powoduje smog?”. W konkursie wzięło udział 32 uczniów SOSW. Wszyscy zostali nagrodzeni książkami i dyplomami.
W grudniu rozesłano także materiały informacyjne  do rodziców i nauczycieli na pocztę e- mail poprzez dziennik Librus o treści: „Wiedza to początek zmiany-konferencja NFOŚ i ESA”. Porady dla nauczycieli: „Jak zmniejszyć wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie uczniów i nauczycieli podczas pobytu w szkole?” (link do filmu „ESA w szkole Twojego dziecka”, „Tak chcę żyć”).
W lutym 2022 r. rozesłano także mailowo broszurę „Zanieczyszczenie powietrza w Polsce” oraz ulotki „Weź nie truj (fakty i mity na temat smogu)”.
W styczniu i lutym 2022 roku na wywiadówkach rozdane zostały przez wychowawców klas rodzicom i opiekunom ulotki (fakty i mity o smogu) .
10 grudnia 2021 roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej rozdano nauczycielom ulotki (fakty i mity).
Na stronie www SOSW, Instagramie, Facebooku-podano informacje o udziale w projekcie „Co to jest ESA?”.
W listopadzie 2021 roku umieszczono gazetkę na holu szkoły o istocie projektu oraz informacji dotyczących problemu smogu w Polsce i na świecie. Gazetkę informacyjną zmieniano dwukrotnie w ciągu roku szkolnego 2021-22 wykorzystując w tym celu materiały z konferencji szkoleniowej, w której uczestniczyli nauczyciele z naszej szkoły oraz plakaty „Fakty i mity dotyczące smogu”.
W styczniu 2022 przekazano informacje na temat podejmowanych działań edukacyjnych na stronę www.
W kwietniu w ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie naszego Ośrodka brali udział w warsztatach tematycznych, apelu i w happeningu na terenie miasta. Rozwieszali plakaty „mówiące” o smogu. O niniejszych działaniach również informowaliśmy na stronie www.oswslawno.com oraz portalach społecznościowych IG i FB. Apelom i warsztatom towarzyszyła wystawa prac wykonanych podczas realizacji projektu.