„Zdrowo i sportowo” – podsumowanie

„Zdrowo i sportowo” – podsumowanie

Program innowacji pedagogicznej „Zdrowo i sportowo” realizowany był w klasach I – III Sp i SPu, przedszkolu oraz grupie rewalidacyjno–wychowawczej.

Głównym założeniem innowacji było wykształcenie u dzieci umiejętności dokonywania wyborów służących ich zdrowiu. Wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych.

W innowacji obowiązywała zasada zintegrowanego oddziaływania pedagogicznego. Wszystkie treści były przekazywane formami zaczerpniętymi z różnych obszarów edukacyjnych. Okazją do ich wprowadzania były zajęcia i zabawy poświęcone różnorodnej tematyce, kształtujące wszechstronne umiejętności dziecka.

Ostatni etap programu przebiegał pod hasłem:  ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW. W czasie tych zajęć we wszystkich klasach biorących udział w innowacji przeprowadzone zostały pogadanki na następujące tematy: Dlaczego ludzie palą papierosy ? Co zrobić, aby w przyszłości nie palić? Jakie zagrożenia wynikają z palenia papierosów i  spożywania alkoholu. Czym grozi zbyt długie oglądanie telewizji oraz spędzanie czasu przed komputerem. Klasa III SP poznała, także elementarne wiadomości na temat narkotyków i dopalaczy.

Zajęcia na wszystkich etapach programu innowacji miały zarówno charakter teoretyczny jak i praktyczny.

Realizacji tej innowacji pedagogicznej przyczyniła się do wzrostu zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem, właściwym zachowaniem, umiejętnościami i nawykami praktycznymi: higienicznymi, kulinarnymi, a także  zwiększeniem aktywności fizycznej.

 Innowacja realizowana była od 21.02.2022r. do 31.05.2022r.