„NARKOTYKI – ZABIJAJĄ POWOLI WYBIERAM ZDROWIE, WYBIERAM ŻYCIE” – I m-ce w Konkursie na małą formę filmową …

„NARKOTYKI – ZABIJAJĄ POWOLI WYBIERAM ZDROWIE, WYBIERAM ŻYCIE” – I m-ce w Konkursie na małą formę filmową …

Miejska Komisja Problemów Alkoholowych w Sławnie, pod patronem Burmistrza Miasta Sławno ogłosiła Konkurs na małą formę filmową o charakterze profilaktycznym „PROFORMA 2022”. Tegorocznym motywem przewodnim było hasło: „NARKOTYKI – ZABIJAJĄ WYBIERAM ZDROWIE, WYBIERAM ŻYCIE”. Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i środków psychoaktywnych, rozwijanie umiejętności asertywnej odmowy oraz pobudzanie do refleksji nad własną postawą wobec problemu narkomanii. Konkurs był prowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Nasz zespół (Dagmara Chrobak, Dawid Chrobak, Krzysztof Nocóń i Piotr Wojciechowski) zajął I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych oraz dwa wyróżnienia dla najlepszego aktora – Krzysztofa i aktorki – Dagmary

WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!