PORANNY KRĄG u „maluchów”.

PORANNY KRĄG u „maluchów”.

Zajęcia prowadzone metodą Porannego kręgu wg J. Kielina.
Przez pierwsze tygodnie września w naszym Ośrodku odbywały się zajęcia „Stymulacji polisensorycznej według pór roku Poranny krąg – Lato”. Tematem zajęć były „Wspomnienia z wakacji nad morzem.” W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej i wychowankowie zespołu rewalidacyjno- wychowawczego.
      Podstawą tworzenia zajęć Porannego kręgu jest świat przyrody – żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych.  Zajęcia obejmowały działania i zabawy tematyczne umożliwiające lepsze poznanie i odbiór otaczającego świata poprzez dostarczanie określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych aktywizujących wszystkie zmysły jak: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak w sposób dopasowany do aktualnej pory roku, w tym przypadku lata.

     Spotkanie w kręgu przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie, sprzyja budowaniu relacji między osobami stanowiąc  okazję do spotkania innych dzieci oraz nauczycieli.
Kolejne spotkania już jesienią. Nie możemy się doczekać 🙂