Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

30 września 2022 r. gościliśmy w naszym Ośrodku ratowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Sławnie, Pana Waldemara Kupniewskiego oraz Sławomira Laskowskiego, którzy poprowadzili zajęcia dla uczniów szkoły ponadpodstawowej. Głównym celem spotkania było przekazanie młodzieży informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Panowie przekazali wiedzę, jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych wykonując podstawowe czynności ratownicze. Dzięki takiej lekcji uczniowie zdobyli ważne informacje, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.