14 Października „Dzień Edukacji Narodowej”

Dzień Edukacji Narodowej przypadający na piątek 14 października jest dniem  wolnym od zajęć dydaktycznych.