Otwarcie pracowni gastronomicznej

Otwarcie pracowni gastronomicznej

Dnia 6 października 2022 r. w naszym Ośrodku odbyło się otwarcie pracowni gastronomicznej powstałej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Szkoła otrzymała na jej utworzenie wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. złotych.

W uroczystości uczestniczył Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oraz Wicestarosta Andrzej Protasewicz.