Zajęcia plastyczne w internacie – robimy kartki dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.