Zajęcia kulinarne w grupie II

Zajęcia kulinarne w grupie II
Pierwsze zajęcia kulinarne grupy II – ciasteczka z marmoladą.
Młodsze wychowanki w czasie pracy były instruowane przez starsze koleżanki Klaudię i Kingę. Są to uczennice pierwszej klasy szkoły branżowej. Tą umiejętność zdobyły podczas zajęć praktycznych w szkole i same zaproponowały, że wspólnie z pozostałymi dziewczętami przygotują ciasteczka.
Prace nadzorowała pani Agnieszka Maj.