Stymulacja polisensoryczna w ZR-W i kl.2-3SPu

Stymulacja polisensoryczna w ZR-W i kl.2-3SPu

Stymulacja polisensoryczna  według Porannego kręgu- jesień w zespole rewalidacyjno- wychowawczym oraz klasie II- III SPu.
Na cyklicznych zajęciach wychowankowie wszystkimi zmysłami: dotykiem, wzrokiem, słuchem, węchem i smakiem poznają kolejne pory roku. Nasze oddziaływania aktywizują zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślić zmiany zachodzące w przyrodzie. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe,  wystrój sali- wszystko- czym planujemy stymulować naszych wychowanków. W ten sposób przekazujemy cenne informacje o tym co nas otacza.