Cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji

Cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji

Cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji są działaniami profilaktycznym, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży naszego Ośrodka.