Ślubowanie klas I SP.

Ślubowanie klas I SP.

W dniu 28 października 2022 br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas I. Samorząd uczniowski wspólnie z opiekunem p. Moniką, uczniowie klas VII- VIII z wychowawcą p. Małgosią oraz wychowawcy klas młodszych p. Justyną i p. Anetą powitali uczniów klas I oraz zorganizowali część artystyczną.
Jednak zanim maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały zdać egzamin. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do egzaminu pierwszoklasisty. Zadaniem uczniów było m.in. pokonać tor sprawnościowy, wykazać się orientacją wzrokowo- ruchową, wypić napój mądrości, być ostrzyżonym, uczesanym, ogolonym. Po zakończonej części artystycznej wszyscy zebrani potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały egzamin pierwszoklasisty. W niezwykłej podniosłej atmosferze, uczniowie klas pierwszych ślubowali uczyć się pilnie, szanować wszystkich, którzy pracują w szkole, starać się być dobrym kolegą, koleżanką, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrekcja Ośrodka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Następnie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zestaw upominkowy. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny!
Po zakończeniu apelu nasi bohaterowie udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez wychowawców klas i rodziców.
Pierwszakom życzymy wielu sukcesów, w murach naszego ośrodka!