Coś z niczego, czyli drugie życie śmieci” – innowacja w klasach 1-3SP

W październiku uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej rozpoczęli realizację innowacji pedagogicznej ” Coś z niczego, czyli drugie życie śmieci” z zakresu edukacji ekologiczno- plastyczno- technicznej.
Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów poprzez wyrabianie nawyku segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z zasobów Ziemi, konieczności recyklingu.
Podczas realizacji innowacji uczniowie wykonują przedmioty użytkowe z przedmiotów nieużytkowych traktowanych jako śmieć.
Tym razem wytworem pracy uczniów są organizery na przybory szkolne biurowe z wykorzystaniem rolek po papierze.

(zdjęcia wkrótce)