Innowacja pedagogiczna „Z książką za pan brat”

Innowacja pedagogiczna „Z książką za pan brat”

W październiku uczniowie wszystkich klas I-III Szkoły Podstawowej  rozpoczęli realizację innowacji pedagogicznej „Z książką za pan brat” z zakresu edukacji czytelniczej.
Innowacja promuje czytanie i słuchanie tekstu czytanego,  a przede wszystkim szeroko rozumiane obcowanie z książką.

Dotychczas uczniowie omówili zasady korzystania z książek oraz czytali,  słuchali treści przeczytanych ksiażek oraz omawiali książki, których bohaterem jest Miś. Wykonali także prace plastyczne nt.”Miś- bohater książkowy”, których wystawę można podziwiać na holu szkolnym na parterze SOSW.