DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Z książką za pan brat” w naszej szkole odbył się Dzień Postaci z Bajek, w której wzięli udział uczniowie z klas I- III SP oraz zespołu rewalidacyjno-wychowawczego.  W tym dniu dzieci słuchały czytanych przez panie bajek, odpowiadały na pytania i wykonywały różne zadania sprawdzające znajomość ich treści. Podczas wspólnej zabawy w miłej atmosferze spędziły czas.