Higiena naszą tarczą ochronną

Higiena naszą tarczą ochronną

W styczniu bieżącego roku uczniowie klas I – III SP oraz SPu po raz kolejny rozpoczęły realizację wojewódzkiego programu higieny i profilaktyki wybranych chorób zakaźnych.

Program „Higiena naszą tarczą ochronną” powstał  jako konieczność wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej od najmłodszych lat edukacji w szkole. Treści programu koncentrują się na zapobieganiu chorobom zakaźnym, głównie grypie i koronawirusowi SARS-COV-2, poprzez stosowanie zasad higieny osobistej.