Innowacja pedagogiczna w kl. III aa B – English in gastronomy

Innowacja pedagogiczna w kl. III aa B – English in gastronomy

Uczniowie klasy III aa B kontynuują udział w innowacji pedagogicznej pn. „English in gastronomy”, realizowanej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych – p. Beatę Kobalczyk i nauczyciela języka angielskiego – p. Justynę Czesnowską.

Celem zajęć jest utrwalanie słownictwa w języku angielskim z zakresu pracy w kuchni, a także:

  • poprawa umiejętności językowych (w zakresie słownictwa gastronomicznego)
  • swobodne posługiwanie się nowo poznanym słownictwem z języka angielskiego
  • zachęcanie do nauki języka angielskiego
  • kształtowanie u uczniów umiejętności czytania receptur po angielsku
  • przygotowanie uczniów do późniejszej pracy wśród osób obcojęzycznych
  • rozwijanie wiedzy na temat kultury gastronomicznej krajów angielskiego obszaru językowego. 

W ramach tych zajęć uczniowie przyswajali sobie słownictwo związane z pizzą 🙂