II przegląd Form Artystycznych Ośrodków Specjalnych z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

II przegląd Form Artystycznych Ośrodków Specjalnych z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

W dniu 25 kwietnia 2023 r. miał miejsce II przegląd Form Artystycznych Ośrodków Specjalnych z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży w Sławnie. Piękne występy taneczne, ruchowe i przedstawienia teatralne miały jedno przesłanie ,,inny nie znaczy gorszy”. Świat osób niepełnosprawnych miał swój głos  i był to głos znaczący. Impreza pozwoliła dzieciom i młodzieży z Ośrodków Specjalnych zaistnieć na szerszym forum społeczności lokalnej i pokazać jak wielki potencjał w sobie noszą  i jak dużo mogą dać nam ludziom zdrowym. Ich szlachetne pragnienie życia, naturalna ekspresja, wielka pasja i dziecięca wrażliwość dała nam świadomość , że może świat widziany z perspektywy inwalidzkiego wózka jest bardziej rzeczywisty i naturalny.

W przeglądzie wzięły udział placówki specjalne z Koszalina, Kołobrzegu, Bobolic, Szczecinka, Warnina, Damnicy, Słupska i Sławna.