ZAKOŃCZENIE INNOWACJI

ZAKOŃCZENIE INNOWACJI

Realizacja innowacji pedagogicznych z zakresu edukacji czytelniczej „Z książką za pan brat „ oraz z zakresu edukacji ekologicznej „Coś z niczego, czyli drugie życie śmieci „ dobiegła końca.

 Podsumowując całoroczną pracę uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej zorganizowano apel, na którym to przedstawiono fotorelację z przeprowadzonych działań.
Podczas apelu rozstrzygnięto również konkurs plastyczno- techniczny nt. „Zakładka do książki”.Wszystkie dzieci biorące w nim udział otrzymały drobne upominki.

Na zakończenie innowacji ekologicznej dzieci wykorzystały w praktyce panele sensoryczne, które wykonały samodzielnie na zajęciach,  przechadzając się  po ułożonej z nich ścieżce sensorycznej.

Dzieci oglądały również przedstawienie w wykonaniu  nauczycieli „Na straganie” Jana Brzechwy, co spotkało się z gromkimi brawami.

Na koniec wszyscy uczestnicy realizujący założenia innowacji udali się na świeże powietrze w celu tzw. „czytania pod chmurką”.