ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

Dyrekcja SOSW dla DMN w Sławnie informuje, że na parterze budynku szkoły, pod tablicą informacyjną,  została umieszczona anonimowa skrzynka na sygnały od rodziców/opiekunów prawnych.