Cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji

Cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji

Cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji są działaniami profilaktycznym, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży naszego Ośrodka.

Zajęcia kulinarne w grupie II

Zajęcia kulinarne w grupie II

Pierwsze zajęcia kulinarne grupy II – ciasteczka z marmoladą.
Młodsze wychowanki w czasie pracy były instruowane przez starsze koleżanki Klaudię i Kingę. Są to uczennice pierwszej klasy szkoły branżowej. Tą umiejętność zdobyły podczas zajęć praktycznych w szkole i same zaproponowały, że wspólnie z pozostałymi dziewczętami przygotują ciasteczka.
Prace nadzorowała pani Agnieszka Maj.
Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 7 października uczniowie klasy I Szkoły Branżowej I stopnia, Technikum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym złożyli ślubowanie i tym samym zostali, po otrzęsinach oczywiście, przyjęci w poczet uczniów Ośrodka.

Miejmy nadzieję, że słowa przysięgi wypełnią. I tego im serdecznie życzymy!

Otwarcie pracowni gastronomicznej

Otwarcie pracowni gastronomicznej

Dnia 6 października 2022 r. w naszym Ośrodku odbyło się otwarcie pracowni gastronomicznej powstałej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Szkoła otrzymała na jej utworzenie wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. złotych.

W uroczystości uczestniczył Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oraz Wicestarosta Andrzej Protasewicz.

Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

To już kolejny rok, kiedy uczniowie Szkoły Branżowej oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Zajęcia, które poprowadziła pani Małgorzata Polańska – pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, były bardzo interesujące i w pełni wyczerpujące zagadnienia związane z tematyką ubezpieczeń społecznych, emerytur, rent

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

30 września 2022 r. gościliśmy w naszym Ośrodku ratowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Sławnie, Pana Waldemara Kupniewskiego oraz Sławomira Laskowskiego, którzy poprowadzili zajęcia dla uczniów szkoły ponadpodstawowej. Głównym celem spotkania było przekazanie młodzieży informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia