Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Od 1 września 2017r. 3- letnie zasadnicze szkoły zawodowe przekształcą się w 3- letnie branżowe szkoły I stopnia.

Kształcimy uczniów w zawodach z obszaru turystyczno – gastronomicznego (TG)

Kucharz K1 TG.07

Cukiernik K1 TG.04

 

Nauka trwa trzy lata. Uczniowie realizują Podstawę Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Zajęcia praktyczne z w/w zawodów odbywają się w szkolnych pracowniach oraz w kuchni Ośrodka.W branżowej szkole I stopnia będzie realizowane kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji K1

Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy złożą deklaracje, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymują dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej. Egzamin nie jest obowiązkowy. Można  ukończyć szkołę i zdobyć zawód nie przystępując do niego.

 Dzień Irlandzki

Praktyki zawodowe w pracowni cukierniczej