EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, 2021R.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, 2021R.

     We wtorek, 25 maja o godzinie 9, w naszym Ośrodku, rozpoczął się egzamin ósmoklasisty 2021. Trzydniowy sprawdzian uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczął się egzaminem z języka polskiego. Jutro matematyka, a w czwartek język angielski.                   

PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW, 17-19.03.2021r.

PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW, 17-19.03.2021r.

Nie ma to jak spotkać się z koleżankami i kolegami w realu, w szkole, nawet podczas egzaminów. Zmagania naszych ósmoklasistów z próbnymi egzaminami trwają przez trzy dni, od 17.03 do 19.03.2021r. W środę rządził „Mały Książę” i „Opowieść wigilijna”. Kolejny dzień należał do królowej nauk – matematyki. Natomiast piątek został poświęcony językowi angielskiemu. Wszyscy nasi ósmoklasiści już czekają na wyniki i myślą o egzaminie majowym. POWODZENIA.

 

Organizacja zajęć – od 18.01.2021r.

W związku z nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej informuje, że zgodnie z decyzją MEN nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w  specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.  W związku z powyższym, uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, TŻIUG oraz SPdP od poniedziałku 19 października 2020 r. zajęcia dydaktyczne i praktyczne realizują w szkole.

Agnieszka Hryckowian
Dyrektor Ośrodka

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie dyrekcji ośrodka z rodzicami odbędzie się 1 września 2020 r. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej (wejście od strony boiska).

W drugiej części spotkania,  ok. godz. 11:00 wychowawcy klas przekażą rodzicom do wypełnienia dokumenty (proszę o zabranie swojego długopisu).

W związku z trwającym reżimem sanitarnym, wejście do Ośrodka tylko w maseczce.

 

Dyrektor Ośrodka 

Agnieszka Hryckowian

 

Źródło grafiki: http://www.sp-grywald.vns.pl/witaj-szkolo!,365.html 

(dostęp: 26.08.2020 r.; godz. 14:45)